File Excel ke toan tien luong
Link URL:
Only the registered members can see the Link URLs. Please Login OR Register.
Trong giai on hc nu Anh ch em cm thy c̣n cha nm vng, trung tâm s gn li cho bn hc mt khóa mi, t d bn bn công vic phi i công công vic na tháng Hà Ni, vào hc ko theo kp phn k toán Misa bên ḿnh s gn cho bn hc li mà ko thu thêm hc phí.nhng h́nh thc tr lng trong n v lng lu là khon tin mà n v tr cho công nhân thc hành công vic theo tha thun. công ty s hu quyn la chn h́nh thc tr lngtheo thi ḱ, sn phm hay khoán. Nhng cn phi m bo không c phi chng hn mc lng ti thiu.Tin lng ngày c tr cho 1 ngày khin vic. c xác nh trên c s vt cht lng bng tháng chia cho s ngày làm cho vic thông thng trong tháng. Theo quy nh ca pháp lut mà n v chn lc, nhng ti a không.

[Login or Register to remove this advertisement]

JustinAdogy Reviewed by JustinAdogy on . File Excel K Ton Lng Archives - K Ton Tin Lng File Excel ke toan tien luongClick here... (http://ketoantienluong.com/category/file-excel-ke-toan-luong) Trong giai on hc nu Anh ch em cm thy c̣n cha nm vng, trung tâm s gn li cho bn hc mt khóa mi, t d bn bn công vic phi i công công vic na tháng Hà Ni, vào hc ko theo kp phn k toán Misa bên ḿnh s gn cho bn hc li mà ko thu thêm hc phí.nhng h́nh thc tr lng trong n v lng lu là khon tin mà n v tr cho công nhân thc hành công vic theo tha thun. công ty s hu quyn la chn h́nh thc tr lngtheo thi ḱ, Rating: 5